mas booking online promotion

Nabízíme nové zkuebny pro muzikanty vech ánr v centru Zlína od 500 K za msíc.
10 kaek za hodinu?
m získaly ocenní eská inovace.
V Praze, Pardubicích, eskch Budjovicích, brzy i Písku, Brn, Zlín i brzy i v Jihlav a v ad dalích mst: tam vude jsou pro vás zkuebny, které mete navtvovat u za 10 korun za hodinu.
Poslední místo na zemi, kde t nevystopuje ádná druice a kde zstane veker music noise sKryt, t zve na narozeninovou party.Ledeck zkouí.Pokud máte zájem, ozvte se!Práv zde se me do soute pihlásit.Malaysia Airlines is having its Year End Super Sale (yess) now with big savings for New Year travels.Vechny zkuebny jsou pipraveny jako nesdílené, nevybavené.Za první rok existence jsme pro tebe pichystali spoustu vychytanch akcí s exkluzivní muzikou a jedinenou atmosférou.V pípad, e máte zájem o vystoupení, dejte vdt.Pi nákupu hudebního vybavení jako jsou napíklad kytary, baskytary, klávesy, bicí i jiné vybavení vaí hudební zkuebny, uetíte dle naich statistik 27 oproti jiné nejnií nabídce, kterou nalezente v cenovém srovnávai.Pij v sobotu do 22 hodin za 50 K nebo pozdji za 100 K a prozkoumej vhody odhlunní Krytu na maximum.Pro zájemce je pipraven sál, ve kterém je moné uspoádat koncert.Informace na Facebooku (okno vpravo dole) nebo se nám rovnou ozvte na mail a my se Vám ozveme.
Od 10 K za hodinu Od 500 msín Od 2000 msín nesdílen Hudební a divadelní zkuebny Ateliéry a tanení sály Klubovny a vtvarné dílny Fotoateliéry a AV Studia ZÁruka nejniÍ ceny ZBOÍ ZÁruka nejniÍ ceny slueb ZÁruka 3 roky NA vrobky Pjovna hudebního vybavení Pjovna.
Mimo to je do konce prázdnin monost vyuít vybavené sdílené zkuebny za mimoádn pauál 500 K msín za kapelu.
Úmysln uvádíme soupis nkterch míst, abyste vidli, e jsme ve mstech malch i velkch a také vdli, e pokud msto, kde hledáte prostory, není versace belt promo code v soupisu, tak se staí zeptat a my pro vás najdeme vhodné eení.Pímo na natáení bude i magazín televize Prima Topstar a dalí.Víc info na Facebooku, viz odkaz vpravo dole.Fly from RM669 all-in-fare (Return Kuala Lumpur to Manila.Na tomto webu najde potebné informace, jak sout probíhá, jak se registrovat a co ve vhrou v souti me získat.K dispozici vybavené sdílené a budou i nevybavené nesdílené!V Brn máte k dispozici 3 vybavené sdílené zkuebny a vybavené sdílené zkuebny najdete i v dalích mstech.Co je ale pecka, tak nkteré lety jsou za 0 bod a platí se jen taxy.Poslední monost pihlásit se na University Band Contest.
[L_RANDNUM-10-999]